Kết quả tìm kiếm

  1. N

    anh chị giúp em với ạ

    Ngày 20/12 mua 420kg VLA nhập kho giá trên hóa đơn 14.280.000đ, thuế GTGT 10% chưa thanh toán cho người bán, người bán đã chiết khấu 5% trên giá mua cho 420kg VLA công ty mua ngày 20/12. vậy đơn giá= (14.280.000-14.280.000*5%)/420 hay đơn giá = 14.280.000/420 thôi ạ. Tại vì đề ghi là người bán...
  2. N

    mấy anh chị giúp em với ạ :cách tính đơn giá nhập kho và giá xuất kho ạ

    Công ty Thành Nghị kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Vật liệu A tồn đầu tháng: 3.000.000; số lượng 100 kg. - Ngày 4/12 mua 90kg VLA giá mua 2.610.000đ, thuế GTGT 10% thanh toán bằng tiền mặt. Đã nhập kho VLA. - Ngày 10/12...
Top