Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Nơi ra mắt thành viên mới

    Chào mọi người mình tên là Dũng Anh. Hiện đang công tác trong quân đội Phòng Không - Không quân, mình làm về chuyên ngành xăng dầu. Mình đang có ý định viết một phần mềm về quản lý xăng dầu. Xin các vị huynh đài tỷ muội giúp đỡ nhiều.
  2. D

    Xin giúp đỡ về access! quản lý kho xăng dầu.

    Mình viết được một phần access cũng tương đối rồi, xin up lên để anh em cùng góp ý. mình đang bị mắc ở mấy chỗ như thế này. Vấn đề 1: Mình có làm phiếu nhập và phiếu xuất. Mình muốn mỗi khi nhập số lượng xuất thì máy tính tự kiểm tra xem số lượng xuất đó có lớn hơn lượng tồn kho không, nếu lớn...
Top