Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Mong mọi người giúp đỡ

    1 .đầu kì tại 1 doanh ngiêp có các tài liệu : tiền mặt 50 , tiền gửi NH 150 , tai sản cố định HH 1200 , hao mòn ts 200 , trả trước người bán 200 , khách hàng trả trước 100 ,và nguồn vốn kinh doan . sau đó phát sinh nghiệp vụ K tế : phát hành trái phiếu thu bằng tiền mặt 500 . vậy tai sản và...
  2. G

    Bài tập định khoản .

    Mình mới học kế toán nên còn nhiều chỗ k hiểu . Mong mọi người giúp đỡ . Cảm ơn mọi người . Câu 1 : Xuất khẩu hàng hóa , giá bán ghi trên hóa đơn 16.000 USD , tiền chưa thu .TGBQLNH : 16.200đ/USD Câu 2 : Bán hàng thu ngoại tệ 10.000 USD bằng TGNH . TGBQLNH 16.1000 đ/USD
Top