Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Hội thảo: Chẩn bịnh tài chính doanh nghiệp bằng học thuyết ngũ hành

    Ðề: Hội thảo: Chẩn bịnh tài chính doanh nghiệp bằng học thuyết ngũ hành đến nơi đóng được ko. vi hom nay minh moi nhan duoc tin nhan ma ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:42 ---------- minh ten Trương Mỹ Linh - 0934618792- mylinh_198924
  2. M

    Định khoản trả lại hàng bán đối với người mua - người bán?

    Ðề: Định khoản trả lại hàng bán đối với người mua - người bán? Đồng thời ghi nhận tài khoản 002: để theo dõi (phải nhận lại hàng đã bán bị trả lại) tại vì bên kia trả lại tất cả lô hàng cho bên mình nhưng bên đó chỉ giữ hộ thôi chứ bên đó không có mua lại số lô hàng đó do bên mình giảm...
Top