Kết quả tìm kiếm

  1. ngan0880

    Hàng tồn kho

    Xin chào tất cả các thành viên của diển đàn! Mình muốn hỏi: cty mình là doanh nghiệp sản xuất, thành phẩm là bê tông nhựa, trong trường hợp nhập NVL trong kỳ (cuối tháng mới nhận được Hđơn của bên bán) mà trong kỳ mình xuất NVL để sản xuất Bê tông nhựa thì mình có phải tạm nhập theo từng đợt...
Top