Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Giúp em với ạ

    Nghiệp vụ này ghi như thế nào ạ: Ngày 11/8 mua ngoài nhập kho 1.000kg thanh toán bằng tiền gửi NH. Giá ghi trên hoá đơn là 39.200đ/kg. Chi phí thu mua là 1.600.000 đc chi bằng tiền tạm ứng; khoản giảm giá được bên bán chi lại bằng tiền mặt là 400.000.
  2. H

    Bài tập hàng hoá xuất kho

    Nghiệp vụ này ghi như thế nào ạ: Ngày 11/8 mua ngoài nhập kho 1.000kg thanh toán bằng tiền gửi NH. Giá ghi trên hoá đơn là 39.200đ/kg. Chi phí thu mua là 1.600.000 đc chi bằng tiền tạm ứng; khoản giảm giá được bên bán chi lại bằng tiền mặt là 400.000.
Top