Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Trung tâm phát triển quỹ đất

    Hi bạn, mình cũng đang đâu đầu về định khoản tiền bồi thường nè. Bên mình dùng phần mềm Misa, thì nhân viên hướng dẫn là ghi có TK 5118 hay 3318 đều được (tùy theo yêu cầu quản trị của lãnh đạo). Còn bên mình lâu nay định khoản nguồn bồi thường vào TK 46282. Nhưng hôm rồi, phòng tài chính hướng...
Top