Kết quả tìm kiếm

  1. phq

    Kế toán công ty sản xuất điện năng lượng mặt trời

    áp dụng nghị định 126 các bạn phải đăng ký kê khai với cơ quan thuế nơi có nhà máy sản xuất điện và kê khai mẫu 02 gtgt
  2. phq

    Kế toán công ty sản xuất điện năng lượng mặt trời

    Đối với cty có đầu tư dự án sx điện thì phần chi phí đầu tư có 2 phương án 1. là ký hợp đồng epc thì khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thì cty hạch toán toàn bộ vào 211 khấu hao vào 154 hoặc 627 -> 632 xác định giá vốn theo kỳ 2. mua thiết bị thuê đơn vị thi công lắp đặt thì hạch toán qua...
Top