Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Một vài chia sẻ về ACCA (cho người mới bắt đầu)

    Có nhiều bạn hỏi mình các câu hỏi giống nhau, nên mình viết các câu trả lời ra đây luôn. Ai cần tham khảo thì xem nhé Mọi chia sẻ đều dựa trên kinh nghiệm bản thân. Nên có thể đúng hoặc sai với từng người. Bài viết chỉ có tính chất CHIA SẺ, không hè khoe khoang này nọ.
  2. T

    2 câu hỏi này khó quá

    "At what level of sales will my company make a profit?" "At what point will I be able to draw a fair salary from my company?" Being asked this question, what (or which kind of figure) do an accountant use to answer these questions?
Top