Kết quả tìm kiếm

  1. caibanghp

    Hạch toán công ty mẹ-con

    Mọi người cho e hỏi cái. E đang thực tập tại 1 xí nghiệp in có công ty mẹ là 1 công ty Cổ Phần. Nếu khách hàng của xí nghiệp e trả tiền thông qua Công ty mẹ nhưng công ty mẹ chưa chuyển số tiền đó xuống thì e hạch toán thế nào ạ Và ngược lại xí nghiệp e thu tiền hộ Công ty mẹ thì e hạch toàn...
  2. caibanghp

    chi phí phải trả

    các pác giúp em đk nghiệp vụ này với trích trước các chi phí liên quan hoạt động thuê TSCĐ vào chi phí phải trả 72 triệu đồng e có 2 ý kiến như sau: Nợ 642 có 335:72 triệu hay Nợ 642 có 338: 72 triệu giải thích giúp e với
Top