Kết quả tìm kiếm

 1. V

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  Cho mình xin file nhé : thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảmơn!
 2. V

  Tặng File tính Piotroski F-Score - Đánh giá sức khỏe tài chính tự động

  Cho mình xin file tham khảo: thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn!
 3. V

  Tặng Dashboard Báo cáo Dòng tiền

  Cho mình xin file tham khảo: thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn!
 4. V

  Tặng file Tính Hệ số nguy cơ phá sản Altman Z-Score tự động

  Cho mình xin file tham khảo: thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn!
 5. V

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Cho mình xin file tham khảo: thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn
 6. V

  Tặng file Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính

  Cho mình xin file tham khảo: thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn!
 7. V

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin file tham khảo thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn bạn!
 8. V

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  Cho mình xin file tham khảo thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn bạn!
 9. V

  Tặng file dashboard quản lý hàng tồn kho cực hữu ích

  Cho mình xin file tham khảo thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn bạn!
 10. V

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  Cho mình xin file tham khảo thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn bạn!
 11. V

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  Cho mình xin file tham khảo thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn bạn!
 12. V

  Tặng file dashboard kiểm soát nợ phải trả cực hữu ích

  Cho mình xin file tham khảo với ạ thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn bạn
 13. V

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Cảm ơn thầy! thầy có thể cho em xin file được không ạ : thanhxuanvu.9x@gmail.com
 14. V

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Cho em xin file với ạ: thanhxuanvu.9x@gmail.com em cảm ơn
 15. V

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Cho mình xin file ạ : thanhxuanvu.9x@gmail.com cảm ơn bạn!
 16. V

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Thầy cho em xin file ạ: thanhxuanvu.9x@gmail.com em cảm ơn!
 17. V

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Cho mình xin file ạ: thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn
 18. V

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Cho e xin file ạ: thanhxuanvu.9x@gmail.com Cảm ơn
 19. V

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Cho mình xin file ạ thanhxuanvu.9x@gmail.com
Top