Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Giá bán hàng hóa!

  Ðề: Giá bán hàng hóa! Bạn tính theo giá bình quân cả kỳ thì nó sẽ chỉ có 1 giá thôi. Còn giá bán thì tùy k bắt buộc. và cái đấy bạn nên vào 1 cái báo giá cho từng loại khi bán ra
 2. P

  phần mềm kế toán xây dựng

  Ðề: phần mềm kế toán xây dựng
 3. P

  co ai giup e voi!

  Ðề: co ai giup e voi! Cách làm thì bạn phải xem lại phần kế toán cơ bản nhé. còn mẫu thì bạn tham khảo cái này.
 4. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 5. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 6. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 7. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 8. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 9. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 10. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 11. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 12. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 13. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 14. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
 15. P

  Cảm ơn bạn nhé

  Cảm ơn bạn nhé
 16. P

  Cảm ơn bạn nhiều nhé

  Cảm ơn bạn nhiều nhé
 17. P

  Cảm ơn bạn nhé

  Cảm ơn bạn nhé
 18. P

  thuế thu nhập cá nhân

  Ðề: Re: Ðề: thuế thu nhập cá nhân Tùy theo từng cục thuế quản lý. Mỗi nơi quản lý 1 kiểu. Chi cụ này thì yêu cầu nộp theo quý, chi cục thì bảo k phải nộp. Bạn hỏi cơ quan thuế chỗ bạn nhé
 19. P

  Xin lỗi đã gửi tin nhiều nhé. Do máy chạy chậm nên mình bấm gửi tin nhiều quá. hì

  Xin lỗi đã gửi tin nhiều nhé. Do máy chạy chậm nên mình bấm gửi tin nhiều quá. hì
 20. P

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều...

  Vote cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-hanh.188556.html
Top