Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    XIN HỎI QUY TRÌNH XUẤT NHẬP NVL TRONG KHO SẢN XUẤT

    Em mới làm công ty sản xuất ván sàn nhựa (NVL: hạt nhựa, các màng bóng....). em không biết sắp xếp xuất nvl dùng ra sản xuất như thế nào, khi có bán thành phẩm, thành phẩm thì phải làm giấy tờ yêu cầu phân xưởng như thế nào để có tài liệu theo dõi cho bên kế toán tiền hành nhập, xuất kho. Còn...
Top