Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Hóa đơn đầu vào xuất sau hóa đơn đầu ra

    Mọi người cho em hỏi, công ty em là đại diện hãng hàng không Bồ đào Nha về vận chuyến hàng hóa, Khi hàng hóa chuyển đi là xuất hóa đơn cho khách hàng và thu công nợ, Tháng 10 em xuất tầm 20 hóa đơn để thu tiền, mà hãng chưa gửi hóa đơn về, qua tháng 11 hãng mới gửi công nợ về, và xuất hóa đơn...
Top