Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Hợp tác thành lập công ty hoạt động đại lý thuế

    Chào các anh, chị, các bạn, - Hiện nay mình mong muốn thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Mình đã có chứng chỉ hành nghề dịch vụ thuế và gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, mong muốn được hợp tác với các...
Top