Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Kế toán công ty sản xuất điện năng lượng mặt trời

    Nhà mình ơi cho em hỏi công ty em làm về lĩnh vực SX điện năng lượng mặt trời, thuê mặt bằng mái ở 3 địa điểm khác nhau sau đó mua pin, inverter, sắt về làm khung đỡ tấm pin....sau đó bán điện cho công ty điện lực vậy em nên xác định phương pháp tính giá thành nào và pin sau khi mua về có được...
Top