Kết quả tìm kiếm

  1. M

    đối chiếu quý theo thông tư 61

    Chào cả nhà! Em làm kế toán trường học, đã tới kỳ đối chiếu quý, mấy quý trước em làm đc. quý này áp dụng theo thông tư mới, mấy hôm nay em đau cả đầu, mọi người giúp em với
  2. M

    tính khấu hao

    chào các bạn cách tính khấu hao của phần mềm misa mình ko hiểu lắm. Máy in có nguyên giá là 2.100.00 đưa vào sử dụng năm 2007, thời hạn sử dụng là 5 năm, tỷ lệ hao mòn 20%/năm. đúng ra GTCL năm 2013 phải = 0, nhưng trong phần mềm đến 2013 giá trị còn lại là 210.000. mọi người giúp mình với
Top