Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Ngày Đầu Tiên Học Của Trẻ Em Do Thái Có Gì Đặc Biệt ?

    Lời bài hát chế từ bài Ngày Đầu Tiên Học dựa trên văn hóa người Do Thái Ngày đâu tiên đi học, ba bồng em đến trường Em vừa đi vừa cười, ba hát hò vui tươi Ngày đầu tiên đi học, em tiếng cười rộn ràng Thầy nhảy múa hát ca, hi hi... vui quá đi Ngày đầu như thế đó, thầy giáo như ông hiền Em bấy...
Top