Kết quả tìm kiếm

  1. kt1_k3_haui

    Kiểm toán chu kỳ tiền lương

    em có ít bài tập cần giải gấp. 9/12/2011 e phải nộp. anh chị giúp em với ạ. gợi ý xin gửi về email: trongdai.haui@gmail.com và đây là đề bài: CHU KỲ TIỀN LƯƠNG VÀ NHÂN SỰ 1. Chi phí bằng tiền mặt cho một số lao động thuê ngoài theo thời vụ không có hợp đồng lao động, số tiền là 15 triệu. 2...
  2. kt1_k3_haui

    phân biệt kế toán tập hợp chi phí sx theo pp KKTX( dn vừa và nhỏ, dn lớn)

    anh chị giúp e phân biệt kế toán tập hợp chi phí sx theo pp KKTX( dn vừa và nhỏ, dn lớn) có ví dụ cụ thể e cảm ơn anh chị nhiều ạ đ/c email cuả e: [email]trongdai.hauigmail.com
Top