Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Quản lý xuất nhập hàng tồn kho dễ dàng

    Vấn đề hay gặp phải nhất với việc quản lý hàng tồn kho: - Kiểm tra số lượng hàng tồn kho mỗi cửa hàng/ mỗi kênh bán hàng hàng (đặc biệt bên nào bán hàng trên các sàn thương mại điện tử)/ số lượng hàng tồn kho của các đại lý/ bán lẻ... - Nhân sự nhập liệu hàng tồn kho quá nhiều - Tốn thời gian...
  2. T

    Vấn đề giữa kế toán và nhân sự

    ôi kiểu vô trách nhiệm í ạ
Top