Kết quả tìm kiếm

  1. Nhung Triệu Nhung

    Những bài học đáng suy ngẫm từ cuộc đời

    Khi chúng ta còn trẻ, thường phí phạm nhiều thứ đặc biệt là thời gian. Nhưng khi bạn 30 tuổi hoặc sấp xỉ 30 tuổi, bạn trải qua 1 số biến động của cuộc đời, tính cách của bạn mới thâm trầm hơn, thấy cuộc đời ngắn hơn. Cuộc đời như áng mây trôi, khi tan, khi hợp, khi được, khi mất, khi có, khi...
Top