Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Hạch toán trong doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề

  Cả nhà cho e hỏi với ạ. E đang định làm ktoan thuế cho hợp tác xã kinh doanh chịu quản lý của cơ quan thuế, có kinh doanh 2 ngành nghề là vận tải và có xưởng may gia công. Các bác cho e hỏi là khi hạch toán các nghiệp vụ kế toán thì có phải tách riêng 2 mảng trên sổ sách ra, rồi khi tổng hợp lên...
 2. T

  Nhờ mọi người chỉ giúp e với ạ

  ả nhà cho e hỏi với ạ. E đang định làm ktoan thuế cho hợp tác xã kinh doanh chịu quản lý của cơ quan thuế, có kinh doanh 2 ngành nghề là vận tải và có xưởng may gia công. Các bác cho e hỏi là khi hạch toán các nghiệp vụ kế toán thì có phải tách riêng 2 mảng trên sổ sách ra, rồi khi tổng hợp lên...
 3. T

  Cần mọi người chỉ giúp ạ

  ả nhà cho e hỏi với ạ. E đang định làm ktoan thuế cho hợp tác xã kinh doanh chịu quản lý của cơ quan thuế, có kinh doanh 2 ngành nghề là vận tải và có xưởng may gia công. Các bác cho e hỏi là khi hạch toán các nghiệp vụ kế toán thì có phải tách riêng 2 mảng trên sổ sách ra, rồi khi tổng hợp lên...
 4. T

  nghiệp vụ kế toán

  Cả nhà cho e hỏi với ạ. E đang định làm ktoan thuế cho hợp tác xã kinh doanh chịu quản lý của cơ quan thuế, có kinh doanh 2 ngành nghề là vận tải và có xưởng may gia công. Các bác cho e hỏi là khi hạch toán các nghiệp vụ kế toán thì có phải tách riêng 2 mảng trên sổ sách ra, rồi khi tổng hợp...
Top