Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

didaubaygio
didaubaygio
Bạn ơi vấn đề mà bạn hỏi là làm lương thực tế hay là lương bạn tự làm hoàn thiện hồ sơ?
Lan Hương 1984
Lan Hương 1984
lương cơ bản em làm để đóng bảo hiểm chị ak
didaubaygio
didaubaygio
Mình nghĩ là nên làm lương cơ bản bằng với mức lương đóng bảo hiểm, sau đó thêm các khoản phụ cấp không đóng bảo hiểm nữa, có 14 loại phụ cấp sao ấy, bạn tra trên mạng là có.
didaubaygio
didaubaygio
Đây là suy nghĩ của mình, mình nghĩ bạn nên đăng bài để hỏi có nhiều ý kiến để tham khảo nhé
Lan Hương 1984
Lan Hương 1984
Vâng nhưng em muốn hỏi là trc đóng mức khác giờ thay đổi thì em lên thay đổi như thế nào? và cần làm những gì để thay đổi hả chị?
Top