Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

B
Bạn Cua biển
sao vậy
M
My everything
uh thì xếp một ý, ngưới này người kia một ý nên ko biết làm sao cho vẹn cả đôi đường ấy mà:)
H
Hạnh xù 123
m thấy ý nào đúng thì làm thôi, biết sao cho vừa, giống tôi nè, cứ làm j m thích, hihi
M
My everything
hạnh: đúng đấy, nhưng mà xếp ra lệnh ko làm là có chuyện xãy ra đo:)
H
Hạnh xù 123
xếp ra lệnh thì phải tuân theo thôi, xếp nói thì nghe còn người khác thì bỏ ngoài tai à
Top