Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

hangmy92
hangmy92
chưa ngẫm ra, sợ tơ có liên quan gì đến đại dương và thuyền
H
H.Lâm
Bác ơi đang có bảo ngoài biển đó, vô đi k ngẻo đó :v
PPK
PPK
vô hok được ! Gió thổi ngược trở ra
H
H.Lâm
Vậy k phải tình bác là sơ tơ mô, đời bác là sơ tơ rồi :v :v
PPK
PPK
Mình đang tìm miền đất gần nhất đây ! hehe
H
H.Lâm
Giá cả thì cứ leo thang, mấy tấm cũng khá vất vả đó, cố lên Bác :)))
PPK
PPK
Hehe ! Thanks
mạnhme
mạnhme
nặng tik qué
Top