Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

nhatrang 123
nhatrang 123
em cũng k chát được chị ạ . chắc có vấn đề :v
Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Tớ vẫn chát bình thường mà :)) Làm đi, chát chít gì :v
mạnhme
mạnhme
e cung thấy trăng xóa rùi c giò
didaubaygio
didaubaygio
Nhím: đúng là không chát được nên lại cắm đầu vào làm, muốn lười tí mà không được :v
Top