Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

thanhvuhuyen
thanhvuhuyen
may quá em không cần google dịch cái sờ ta tớt này của chị
Cry Cry
didaubaygio
didaubaygio
baby dont cry, let smile, everything will go by.
nhatrang 123
nhatrang 123
ngày cuối cùng của năm 2015, em như buông xuôi mọi thứ chị ạ. mặc kệ hết, cứ thoải mái, dẫu biết qua tuần sau, sang năm mới là em sẽ đương đầu với bão táp từ sếp :3
didaubaygio
didaubaygio
ừ, cứ ăn chơi đi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng :)
Top