Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

nhatrang 123
nhatrang 123
anh đi đâu? :-(
Khiconnb
Khiconnb
??????????
Khiconnb
Khiconnb
chắc tại chị nói lão ghẻ + xấu + kiêu nên tự ái rồi
Nguacon590
Nguacon590
a đi đâu thế? Bỏ bọn e ak
nhatrang 123
nhatrang 123
sao lại chọc anh Luân vậy.. :-(
em cứ tưởng anh ấy bận vc.. thì ra là tại chị >.<
Top