Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Hoa Cô Đơn chứ Trinh nữ đâu lão :3 :v
PPK
PPK
Ai nói đó là hoa cô đơn ? đó là hoa TRinh nữ ! Mộc mạc, giản dị mà chân thành như cô thôn nữ
Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Lẽ loi chả là Cô đơn ạ. Ai bảo đó hoa thôn nữ, hoa núi rừng mà. gọi là Hoa Sơn Độc :p
PPK
PPK
Ta chẳng thấy ai nói hoa sơn độc cả ! Gọi là hoa sơn nữ. Sơn nữ thì rất ngây thơ, trong sáng. Nhưng nếu làm sơn nữ nổi giận thì sơn nữ đè ra cho ăn lá ngón ! heheheh
Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Độc: Cô độc, độc ác... Có nhiều nghĩa mà a, sao a ko nghĩ cô độc lẻ loi đi. Sao nghĩ người ta ác quá vậy :3
PPK
PPK
heheh ! Nhân chi sơ tính bổn thiện
Ai cũng hiền lành hết, chẳng ai ác ! Trừ khí chọc phá họ , ******* họ, lợi dụng họ
Còn nếu tử tế , tình cảm với họ thì họ rất hiền lành , chân chất

hehehe
Nhím Xù TH
Nhím Xù TH
Em cũng vậy :v Tạm biệt lão.
Top