Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

N
ng_thanhluan
lắm chuyện
nhatrang 123
nhatrang 123
lắm chuyện k vui.. :-(
N
ng_thanhluan
Đa sự. em mà cũng biết buồn á?
N
ng_thanhluan
Tiêu hóa nỗi buồn đê
nhatrang 123
nhatrang 123
:-( sao lại k ạ? e cười nhiều hơn khóc.. nhưng lại buồi nhiều hơn vui..
nhatrang 123
nhatrang 123
tiêu hóa =cách nào đây ạ?
N
ng_thanhluan
Sao anh biết. đập phá chẳng hạn
nhatrang 123
nhatrang 123
đau lắm ạ... ước gì anh ở cạnh e để e đập..hi
Top