vu thuy dung

Chữ ký

Bụi thời gian xóa nhòa đi tất cả
Chẳng còn gì đọng lại trong tim ta
:gomo: :tungkinh:

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top