tulipviet

Nơi ở
Hoàng Mai - HN
Occupation
Kế toán

Chữ ký

Đừng thở dài hãy vươn vai mà bước
Buồn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
:whs:

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top