thuthuyqn88

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Excel không khó nhưng bạn phải tìm hiểu một cách có hệ thống và căn cơ hơn, chứ không phải như các kiến thức A,B .. đã học tại các trung tâm.

  Excel vốn dĩ là một phần mềm về các bảng tính tổng quát nhất (kế toán cũng chỉ sử dụng 1 phần các ứng dụng của Excel mà thôi). Vì là bảng tính nên nó có tính chất của 1 cơ sở dữ liệu, và như vậy, ít nhất bạn phải tìm hiểu các kiến thức về cơ sở dữ liệu, các phép tính trên cơ sở dữ liệu.
  Đây là bước đầu tiên bạn cần tìm hiểu. Vì khi có kiến thức về cơ dở dữ liệu rồi, bạn mới có thể tự mình lập bất kỳ một bảng tính nào với cấu trúc ra sao, khi suy nghĩ về việc lập nó, bạn đồng thời cũng suy nghĩ luôn về việc sử dụng các hàm có sẵn trong Excel để truy vấn, trích lọc thông tin cần thiết.
  Bước đầu như thế nhé.
  Đây là Email của tôi : pqhung091965@yahoo.com.
  Bạn cứ hỏi, nếu trong tầm hiểu biết, hy vọng tôi sẽ giúp được bạn
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top