Son.Tran's latest activity

 • Son.Tran
  Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
  I. OKRs là gì? OKR (Objective Key Results) là một công cụ quản lý hiệu suất thiết lập, truyền đạt và giám sát các mục tiêu trong một tổ...
 • Son.Tran
  Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
  Định nghĩa : Tài chính Kinh doanh đề cập đến lĩnh vực tài chính liên quan đến tiền và tín dụng được sử dụng trong kinh doanh và cách...
  • 1631326165488.png
  • 1631326339950.png
 • Son.Tran
  Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
  Định nghĩa : Trung tâm chi phí có thể được hiểu là một địa điểm (khu vực bán hàng hoặc bộ phận), một con người (nhân viên bán hàng hoặc...
 • Son.Tran
  Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
  1. Quyết định Cổ tức là gì? Các quyết định về cổ tức , như chính cái tên cho thấy, đề cập đến cơ chế ra quyết định của ban lãnh đạo để...
  • 1628240253491.png
 • Son.Tran
  Son.Tran đã đăng chủ đề mới.
  Dòng tiền là huyết mạch của doanh nghiệp. Từ khi thành lập đến khi suy giảm, dòng tiền là một yếu tố phổ biến trong sức khỏe tài chính...
Top