senle1985

Chữ ký

Tiền là giấy, đốt là cháy
Tình là bụi, phủi là bay:khonghiu:
Top