puputata

lộn xộn, luxubu,khó chịu

hay ngẫm lại quá khứ.
Nơi ở
Bảo Lộc - Lâm Đồng
Occupation
ăn bám

Chữ ký

:muatumlum: :money:

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top