phuthuylucky

Chữ ký

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để yêu thương.
Top