phamivy

Thích tự do nhưng luôn có khuôn khổ riêng cho bản thân mình.

Múa, hát. Làm việc thì với những con số và giấy tờ.^^
Nơi ở
HCM
Occupation
Kế toán

Người theo dõi

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top