Nội dung mới nhất bởi Nguyễn Minh Ngọc

  1. N

    Chi phí vận chuyển hạch toán vào TK nào ?

    Cty mình thanh lý tài sản cđinh, cp vận chuyển tscđ đến địa điểm mua, cty mình chịu. Giờ mình hạch toán như thế nào để trả tiền vận chuyển
Top