Nội dung mới nhất bởi ngan4490

  1. N

    Chi dung ơi cho em xin cái mẫu giải trình bổ sung BCTC với. Em làm lại BCTC của năm 2010 và...

    Chi dung ơi cho em xin cái mẫu giải trình bổ sung BCTC với. Em làm lại BCTC của năm 2010 và 2011, do kế toán trước hạch toán sai chi phí. Em chỉ làm giảm số lỗ của hai năm từ 1 tỷ xuống 150 triệu. các số dư nợ và có của các tài khoản thay đổi gần hết chị ạ. 31 phải nộp rùi mà em làm cái bản...
Top