myle

Chữ ký

Cảm giác thật hạnh phúc khi ai đó nhớ bạn.
Hạnh phúc hơn chút nữa khi ai đó yêu bạn.
Nhưng hạnh phúc nhất là khi ai đó không bao giờ quên bạn.
:cheers1:

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top