My everything

Đừng chỉ biết đứng nhìn tôi khóc.Hãy đến bên tôi.Vỗ vào vai tôi.Nắm lấy tay tôi.Đưa tôi khăn giấy.Và bảo.Khóc tiếp đi em!
Sinh nhật
Tháng mười 10
Real name
Người vô hình
Real name
Người vô hình
Gender
Female

Các danh hiệu

  1. 2

    Somebody Likes You

    Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
  2. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top