ketoannew

Chữ ký

Cay đắng cuộc đời nuôi ta lớn!
Bạc tình bạc nghĩa dạy ta khôn.
Top