Nội dung mới nhất bởi HuyềnPi

  1. H

    Các anh chị cho em hỏi là Các yếu tố ảnh hưởng đến mức trọng yếu trong kiểm toán là gì ạ? Yếu tố...

    Các anh chị cho em hỏi là Các yếu tố ảnh hưởng đến mức trọng yếu trong kiểm toán là gì ạ? Yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất và tại sao ạ?
Top