haquocquan

Nơi ở
Bắc Giang

Chữ ký

[MARQUEE]Đèo cao thì mặc đèo cao!
Trèo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo![/MARQUEE]
Top