H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • sổ cái 2018 dư có TK3334 là 65 tr(các nghĩa vụ thuế đã nộp đầy đủ) , vậy sang năm 2019 phải làm ntn để hết số dư này, mn giúp mình với
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top