girlvd

Sinh nhật
Tháng bảy 15
Nơi ở
Đà Nẵng
Occupation
công ty đông ri ! hehe

Chữ ký

Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc phải chiến đấu đến cùng.
Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi cũng phải nỗ lực hết sực mình.

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top