Nội dung mới nhất bởi Emaillove

 1. E

  Tặng mọi người file dashboard kiểm soát doanh thu, lợi nhuận cực hay

  Cho xin file với ạ càefin777@gmail.com
 2. E

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Cho mình xin file bapvabame@gmail.com Cảm ơn !
 3. E

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Gửi giúp mình bapvabame@gmail.com Cảm ơn bạn
 4. E

  Tặng file Tính Hệ số nguy cơ phá sản Altman Z-Score tự động

  Cho xin file bapvabame@gmail.com Cảm ơn !
 5. E

  Tặng File tính Piotroski F-Score - Đánh giá sức khỏe tài chính tự động

  Cho xin file em nhé, cảm ơn em bapvabame@gmail.com
 6. E

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Vui lòng gửi giúp bapvabame@gmail.com Cảm ơn!
 7. E

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  Gửi giúp mình cảm ơn bapvabame@gmail.com
 8. E

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Cho mình xin file bapvabame@gmail.com
 9. E

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  Cho xin file nhé bapvabame@gmail.com Cảm ơn
 10. E

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Gửi giúp mình bapvabame@gmail.com Xin cảm ơn
 11. E

  Tặng File dashboard kiểm soát công nợ rất hay

  gửi giúp mình bapvabame@gmail.com Xin cảm ơn
 12. E

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Vui lòng gửi địa chỉ sau: bapvabame@gmail.com Xin cảm ơn ạ
 13. E

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Cho xin file, cảm ơn ạ bapvabame@gmail.com
 14. E

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Cho xin ạ bapvabame@gmail.com
Top