Nội dung mới nhất bởi Đại Phú Kim

  1. Đ

    xin các biểu mẫu trong lĩnh vực sản xuất hàng cơ khí

    Bạn nào có làm trong lĩnh vực sản xuất hàng cơ khí xuất khẩu thì cho mình xin mẫu Lệnh sản xuất với định mức NVL sản xuất nhé!
Top