com_trea_92

chẳng có gì nổi bật đâu, ban đầu thích làm nhà nghiên cứu mt, sau trời xui đ?

chơi tranh ghép, đi xe đạp và nghe nhạc
Nơi ở
nghệ an city, hehe
Occupation
sinh viên tạm thời, hoho

Chữ ký

aloxích...chạy...:chay:
Top